Juni 16, 2015

Business Wire juni 2015

JLab reser till New York för att vara en del av ljudmärkesprogrammet kl CE-veckan. CE Week är konsumentelektronikindustrins (CE) branschens officiella veckolånga evenemang i hela staden som fokuserar på att diskutera vad som är viktigt för konsumenterna när det gäller bättre bild- och ljudupplevelse.