Business Wire juni 2015

 

JLab reser till New York för att vara en del av ljudmärkesprogrammet kl CE-veckanCE Week är CE-industrins officiella veckolånga, stadsomfattande evenemang, som fokuserar på att diskutera vad som är viktigt för konsumenterna när det gäller bättre bild- och ljudupplevelse.