December 01, 2012

Mode 5.0 December 2012

JLAB: s X-Bass USB-högtalare, Crasheroch Bombora presenterades i december 2012-numret av Fashion 5.0 Magazine